Productes

Automoció (REPSOL) || Caixes i transmissions

RP AUTOMATOR ATF 14C

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP AUTOMATOR ATF DIAFLUID

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP AUTOMATOR ATF II

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP AUTOMATOR ATF III

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP AUTOMATOR CVT

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP NAVIGATOR AWD LSD 75W-90

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR FE LL 75W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR GL-4 75W-80

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP NAVIGATOR GL-5 80W-90

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP NAVIGATOR HQ GL-4 75W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR HQ GL-4 SAE 80W

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP NAVIGATOR HQ GL-5 80W-90

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR HQ GL-5 85W-140

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l

RP NAVIGATOR HQ GL-5 SAE 90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP NAVIGATOR LL 80W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP NAVIGATOR LL 85W-140

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP NAVIGATOR LSD 80W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP NAVIGATOR TRANSAXLE 75W-80

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP UTTO SUPER THF

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l