Productes

Automoció (REPSOL) || Motors de vehicles pesats

RP GIANT 1010 SAE 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP GIANT 1020 SAE 10W

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP GIANT 1020 SAE 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 1020 SAE 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP GIANT 1030 SAE 40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP GIANT 1040 FC SAE 40-N

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP GIANT 1060 SAE 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP GIANT 3010 25W-50

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP GIANT 3020 25W-60

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP GIANT 3030 15W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l

RP GIANT 3050 20W-50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 3060 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP GIANT 5010 20W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP GIANT 5310 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP GIANT 5510 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 7410 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 7530 10W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 7530 15W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 7630 LS 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 7630 LS-FE 10W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 9530 LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 9540 LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP GIANT 9550 FE-LL 5W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l

RP GIANT 9620 LS-LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 9630 LS-LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP GIANT 9640 LS-FE-LL 5W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 9660 LS-FE-LL 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l