Productes

Indústria/Marins (REPSOL) || Hidràulics

RP HIDRAULICO 32 SC

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDRAULICO 46 SC

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP HIDRAULICO 68 SC

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP HIDRAULICO C3 EP 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 46

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER BIO TELEX 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MARKER BIO TELEX 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 10

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 100

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 15

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 22

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX E 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP MARKER TELEX E 5

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 68

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX HFC 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX HVLP 15

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX HVLP 22

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP MARKER TELEX HVLP 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX HVLP 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP MARKER TELEX HVLP 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX SAE 10W

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX VULCANO 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l