Productes

Automoció (REPSOL) || Motors de vehicles lleugers

RP DRIVER HGX SAE 40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP DRIVER HGX SAE 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE 50501 5W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l

RP ELITE COMPETICION 5W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP ELITE COSMOS A3/B4 0W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE COSMOS A3/B4 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE COSMOS A3/B4 5W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP ELITE COSMOS A5/B5 5W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION C1 5W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP ELITE EVOLUTION C2 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l

RP ELITE EVOLUTION C3 5W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l

RP ELITE EVOLUTION C4 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP ELITE EVOLUTION DX2 5W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION RN 5W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION V 0W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE INJECTION 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l

RP ELITE MULTIVALVULAS 10W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l

RP ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP GASOLINA MULTI G 20W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP LEADER A3/B4 10W40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP LEADER A3/B4 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP LEADER C2 C3 5W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP LEADER C3 5W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l

RP LEADER INYECCION 15W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP LEADER NEO 10W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP LEADER NEO 15W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l

RP LEADER NEO 20W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP LEADER NEO 5W20

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP LEADER SUPER 20W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP LEADER TDI 15W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP MASTER ECO F 0W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP MASTER ECO F 5W-20

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP MASTER ECO P 0W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP MASTER ECO V 0W-20

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP MASTER ECO VCC 0W-20

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 kg
Bidó 208 l

RP MULTI G 20W50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP PREMIUM 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP PREMIUM 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP PREMIUM 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l