Productes

Greixos (REPSOL)

RP BIOGRASA CALCICA EP 2

FITXA TÈCNICA
Bidó 45 kg

RP GRASA COMPLEX THERM

FITXA TÈCNICA
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA CALCICA 2

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Llauna 5 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA CALCICA 3

FITXA TÈCNICA
Bidó 45 kg
Llauna 5 kg
Bidó 180 kg
Llauna 2 kg
Bidó 18 kg

RP GRASA CALCIUM SULFONATE

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Llauna 5 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA COMPLEX SYNT

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Cartutxo 400 g
Bidó 45 kg
Llauna 5 kg

RP GRASA HAMMER

FITXA TÈCNICA
Bidó 18 kg
Cartutxo 400 g
Bidó 45 kg

RP GRASA LITICA AGR 00

FITXA TÈCNICA
Bidó 16 kg
Bidó 180 kg

RP GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 kg
Bidó 180 kg
Llauna 2 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA LITICA COMPLEJA AUTOMOC

FITXA TÈCNICA
Bidó 45 kg
Bidó 180 kg
Llauna 5 kg

RP GRASA LITICA COMPLEJA INDUST. 1

FITXA TÈCNICA
Bidó 45 kg

RP GRASA LITICA COMPLEJA INDUST. 2

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA LITICA EP 0

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA LITICA EP 1

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA LITICA EP 2

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Cartutxo 400 g
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA LITICA EP 3

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Bidó 18 kg

RP GRASA LITICA ESPECIAL EP 2/3

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Llauna 2 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg
Llauna 5 kg

RP GRASA LITICA MP 2

FITXA TÈCNICA
Cartutxo 400 g
Llauna 5 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg
Llauna 2 kg
Bidó 180 kg

RP GRASA LITICA MP 3

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 kg
Bidó 180 kg
Llauna 2 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA MOLIBGRAS EP 2

FITXA TÈCNICA
Cartutxo 400 g
Llauna 5 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg
Llauna 2 kg
Bidó 180 kg

RP GRASA OGL

FITXA TÈCNICA
Bidó 18 kg