Productes

Indústria/Marins (REPSOL)

RP ARIES 7

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP ARIES TURBO GAS 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ATLANTA MARINE D 3005

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ATLANTA MARINE D 4005

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP AURELIA TI 3030

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP AURELIA TI 4030

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP AURELIA TI 4040

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP AURELIA TI 4055

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP BIO MULTIUSO EXTRA 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP COMANDER EHC 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP DISOLA M 3015

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP DISOLA M 3020

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP DISOLA M 4015

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP DISOLA M 4020

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP FG CHAIN 320

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP FG SLIDE WAY 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP FG SLIDE WAY 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP HELEN 140

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HELEN 240

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDRAULICO 32 SC

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDRAULICO 46 SC

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP HIDRAULICO 68 SC

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP HIDRAULICO C3 EP 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HIDROLEO 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP HYDROFLUX EP 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP HYDROFLUX EP 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP HYDROFLUX EP 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP IBERCUT 30 A

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP IBERCUT EDM 2

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP IBERTEM 15

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP ICE OIL 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l

RP ICE OIL 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP ICE OIL 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP ICE OIL S 32

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP ICE OIL S 68

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MAKER ANTIX F

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 100

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 125

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 15

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 150

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 22

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP MAKER ARIES 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MAKER ARIES TURBO GAS 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES TURBO GAS CC 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ARIES TURBO GAS CC 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ASTRA 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP MAKER ASTRA 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER ASTRA 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER BIO ELECTRA

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP MAKER ELECTRA 3

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER ELECTRA 3X

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER FG HYDRAULIC 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP MAKER FG HYDRAULIC 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP MAKER SYSTEM 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MAKER SYSTEM 460

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MAKER SYSTEM EP 100

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP MARINER MARINO 3 SAE 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP MARINER MARINO 3 SAE 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP MARKER BIO TELEX 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MARKER BIO TELEX 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 10

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 100

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 15

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 22

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX E 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX E 5

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX E 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l
Bidó 20 l

RP MARKER TELEX HFC 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX HVLP 15

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MARKER TELEX HVLP 22

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP MARKER TELEX HVLP 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP MARKER TELEX HVLP 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX HVLP 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX SAE 10W

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MARKER TELEX VULCANO 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MERAK VDL 100

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MERAK VDL 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MERAK VDL 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MERAK VDL 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MULTIGRADO TERMICO

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MULTIGRADO TERMICO SINTETICO

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP MULTIUSO EXTRA 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MULTIUSO EXTRA 40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l

RP P 70

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP SINTETICO THOR 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP SINTETICO THOR 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 1000

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP SUPER TAURO 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 320

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO 320 FND

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 460

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 680

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 1000

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 320

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 460

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 680

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 320

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 460

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP TALUSIA HR 70

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP TALUSIA UNIVERSAL

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP TENSION CENTAURO

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP TURBO ARIES 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP TURBO ARIES 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP TURBO ARIES 68

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP TURBO ARIES EP

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP V 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP V 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP ZEUS GUIA 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP ZEUS GUIA 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ZEUS GUIA 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP ZEUS GUIA 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP ZEUS GUIA V 68

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l