Productes

Automoció (REPSOL)

RP AUTOMATOR ATF 14C

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP AUTOMATOR ATF DIAFLUID

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP AUTOMATOR ATF II

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP AUTOMATOR ATF III

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP AUTOMATOR CVT

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP DRIVER HGX SAE 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP DRIVER HGX SAE 50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP ELITE 50501 5W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE COMPETICION 5W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP ELITE COSMOS A3/B4 0W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE COSMOS A3/B4 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE COSMOS A3/B4 5W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP ELITE COSMOS A5/B5 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l

RP ELITE EVOLUTION C1 5W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION C2 5W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l

RP ELITE EVOLUTION C3 5W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION C4 5W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION DX2 5W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION RN 5W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP ELITE EVOLUTION V 0W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP ELITE INJECTION 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l

RP ELITE MULTIVALVULAS 10W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP EXTRA GAS 40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP FARMER CERES STOU 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP FARMER CERES STOU 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP FARMER ORION UTTO

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP FARMER TERRA UTTO

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GASOLINA MULTI G 20W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP GENERATOR MOTOR GAS HTM 40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GENERATOR SUPER MOTOR GAS 4005

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP GIANT 1010 SAE 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP GIANT 1020 SAE 10W

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP GIANT 1020 SAE 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 1020 SAE 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP GIANT 1030 SAE 40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP GIANT 1040 FC SAE 40-N

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP GIANT 1060 SAE 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP GIANT 3010 25W-50

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP GIANT 3020 25W-60

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP GIANT 3030 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l

RP GIANT 3040 LS 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP GIANT 3050 20W-50

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l

RP GIANT 3060 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP GIANT 5010 20W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP GIANT 5310 15W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 5510 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 7410 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP GIANT 7530 10W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l

RP GIANT 7530 15W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP GIANT 7630 LS 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 7630 LS-FE 10W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 9530 LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 9540 LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 9550 FE-LL 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP GIANT 9620 LS-LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP GIANT 9630 LS-LL 10W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 9640 LS-FE-LL 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP GIANT 9660 LS-FE-LL 5W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP LEADER A3/B4 10W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l

RP LEADER A3/B4 15W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP LEADER AUTOGAS 20W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 4 l

RP LEADER AUTOGAS 5W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP LEADER AUTOGAS 5W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP LEADER C2 C3 5W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP LEADER C3 5W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP LEADER INYECCION 15W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP LEADER NEO 0W20

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP LEADER NEO 10W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP LEADER NEO 15W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l

RP LEADER NEO 20W50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP LEADER NEO 5W20

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP LEADER NEO 5W30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP LEADER SUPER 20W50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP LEADER TDI 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP MASTER ECO F 0W-30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP MASTER ECO F 5W-20

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP MASTER ECO P 0W-30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP MASTER ECO V 0W-20

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP MASTER ECO VCC 0W-20

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 kg

RP MOTO SNOW 2T

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP MOTO SNOW 4T 0W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP MULTI G 20W50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR AWD LSD 75W-90

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR FE LL 75W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR GL-4 75W-80

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR GL-5 80W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP NAVIGATOR HQ GL-4 75W-90

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l

RP NAVIGATOR HQ GL-4 SAE 80W

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP NAVIGATOR HQ GL-5 80W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP NAVIGATOR HQ GL-5 85W-140

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP NAVIGATOR HQ GL-5 SAE 90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP NAVIGATOR LL 80W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP NAVIGATOR LL 85W-140

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP NAVIGATOR LSD 80W-90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Llauna 5 l

RP NAVIGATOR TRANSAXLE 75W-80

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP PREMIUM 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP PREMIUM 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP PREMIUM 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP QUALIFIER FORK OIL SAE 10W

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP QUALIFIER FORK OIL SAE 5W

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP QUALIFIER TRANSMISSION 10W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP QUALIFIER TRANSMISSION 80W-90

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l

RP RACING 2T

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP RACING 4T 10W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP RACING 4T 10W-50

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP RACING 4T 10W-60

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP RACING 4T 5W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 4 l

RP RACING ATV 4T 10W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP RACING MIX 2T

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP RACING OFF ROAD 2T

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP RACING OFF ROAD 4T 10W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP RIDER 4T 10W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP RIDER 4T 15W50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP RIDER 4T 20W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP RIDER TOWN 2T

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Tub 125 cc

RP SAILOR DIESEL BOARD 4T 15W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Bidó 20 l

RP SAILOR GASOLINE BOARD 4T 10W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP SAILOR OUTBOARD & JET SKI 2T

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP SMARTER CUSTOM V-TWIN 4T 20W-50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP SMARTER HMEOC 4T 10W-30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP SMARTER SCOOTER 2T

FITXA TÈCNICA
Tub 125 cc
Llauna 1 l

RP SMARTER SCOOTER 4T 5W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP SMARTER SPORT 4T 10W-40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP SMARTER SYNTHETIC 2T

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Tub 125 cc

RP SMARTER SYNTHETIC 4T 10W-40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l

RP UTTO SUPER THF

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Llauna 5 l