Productes

Anticongelant

TREVIC ANTICONGELANT 10% ORGÀNIC VERD

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

TREVIC ANTICONGELANT 30 % ORGÀNIC VERD

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 200 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 25 l

TREVIC ANTICONGELANT 30% ORGÀNIC ROSA

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 200 l
Llauna 5 l

TREVIC ANTICONGELANT 50 % ORGÀNIC GROC

FITXA TÈCNICA
Bidó 200 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

TREVIC ANTICONGELANT 50% ORGÀNIC ROSA

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 200 l
Llauna 1 l

TREVIC ANTICONGELANT 90% ORGÀNIC CONCENTRAT

FITXA TÈCNICA
Bidó 25 l
Llauna 5 l
Bidó 200 l
Llauna 1 l

TREVIC ANTICONGELANT LONG-LIFE 50% G-13

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

TREVIC ANTICONGELANT SOLAR 90%

Bidó 200 l
Bidó 25 l