Productes

Manteniment || Manteniment rentadors/Estació de servei

FLOWEY NETRAL ECOLOGIC

FITXA TÈCNICA
Bidó 200 l
Llauna 5 l
Bidó 25 l

FLOWEY STATION

FITXA TÈCNICA
Bidó 27 kg

FLOWEY STATION EXTRA

Bidó 27 kg