Productes

Greixos || Altres

RP GRASA COMPLEX THERM

FITXA TÈCNICA
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA CALCIUM SULFONATE

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Llauna 5 kg
Bidó 18 kg
Bidó 45 kg

RP GRASA COMPLEX SYNT

FITXA TÈCNICA
Bidó 180 kg
Cartutxo 400 g
Bidó 45 kg
Llauna 5 kg

RP GRASA HAMMER

FITXA TÈCNICA
Bidó 45 kg
Bidó 18 kg
Cartutxo 400 g

RP GRASA LITICA AGR 00

FITXA TÈCNICA
Bidó 16 kg
Bidó 180 kg

RP GRASA OGL

FITXA TÈCNICA
Bidó 18 kg