Productes

Indústria || Turbines i compresors

RP ARIES 100

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ARIES 125

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP ARIES 15

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP ARIES 150

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ARIES 22

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP ARIES 220

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ARIES 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ARIES 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ARIES 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP ARIES 7

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP ARIES TURBO GAS 32

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ARIES TURBO GAS 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP ARIES TURBO GAS CC 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP ARIES TURBO GAS CC 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP COMANDER EHC 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MERAK VDL 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP MERAK VDL 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MERAK VDL 46

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP MERAK VDL 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SINTETICO THOR 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP SINTETICO THOR 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP TURBO ARIES 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l

RP TURBO ARIES 46

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP TURBO ARIES 68

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP TURBO ARIES EP

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l