Productes

Indústria/Marins (REPSOL) || Engranatges

RP SUPER TAURO 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 1000

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP SUPER TAURO 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 320

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO 320 FND

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 460

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO 680

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 1000

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 320

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 460

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO PAG 680

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 100

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 320

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP SUPER TAURO SINTETICO 460

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP ZEUS GUIA 150

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP ZEUS GUIA 220

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ZEUS GUIA 32

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP ZEUS GUIA 68

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP ZEUS GUIA V 68

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l