Productes

Rentat de camions

BOOST CLEANER FLOWEY

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 10 l
Bidó 27 kg
Bidó 220 kg

BOOST CLEANER GREEN CONCENTRA

FITXA TÈCNICA
Bidó 220 kg
Bidó 27 kg

BOOST CLEANER RED PERFUMES

FITXA TÈCNICA
Bidó 27 kg 70.90 €

EVOPUR TRUCK CLEANER

FITXA TÈCNICA
Bidó 27 kg
Bidó 220 kg

TC2-TRUCK CL. PERLOBAN

FITXA TÈCNICA
Bidó 220 kg
Bidó 27 kg

TC3-TRUCK CHASSIS

FITXA TÈCNICA
Bidó 27 kg
Bidó 220 kg

TRUCK ALU CLEANER

FITXA TÈCNICA
Bidó 220 kg
Bidó 27 kg

TRUCK CLEANER GERMS

FITXA TÈCNICA
Bidó 220 kg
Bidó 27 kg