Productes

Automoció (REPSOL) || Motors de gas

RP AUTO GAS 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP EXTRA GAS 40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP GAS LOW ASH 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP LEADER AUTOGAS 20W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 4 l

RP LEADER AUTOGAS 5W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP LEADER AUTOGAS 5W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP LONG LIFE GAS 4005

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP MOTOR GAS HTM 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP SUPER MOTOR GAS 4005

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l