Productes

Automoció || Caixes i transmissions

RP CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W90

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP CARTAGO CAJAS EP 75W90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP CARTAGO CAJAS FE LD 75W80

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP CARTAGO EP 90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP CARTAGO EPM 140

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP CARTAGO EPM 80W

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP CARTAGO EPM 90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP CARTAGO FE LD 75W90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP CARTAGO LD 80W90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP CARTAGO LD 85W140

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP CARTAGO TRAC. INTEG. EP 75W90

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP MATIC ATF

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP MATIC DIAFLUID ATF

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP MATIC III ATF

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP MATIC LD ATF

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l

RP MATIC SINTETICO ATF

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP TRANSMISION 140

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP TRANSMISION 250

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP TRANSMISION 90

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP TRANSMISION FD-1 60

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l

RP TRANSMISION GL-4 75W80

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP TRANSMISION GL-5 80W90

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l

RP TRANSMISION TO-4 10W

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP TRANSMISION TO-4 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP TRANSMISION TO-4 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP UTTO SUPER THF

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Bidó 20 l
Llauna 5 l