Productes

Automoció (REPSOL) || Motors de vehicles pesats

RP D. TURBO THPD MID SAPS 10W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP D. TURBO UHPD MID SAPS 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP DIESEL HIGH MILEAGE 25W60

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l

RP DIESEL MULTI G 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP DIESEL MULTITURBO 25W50

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP DIESEL SERIE 3 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP DIESEL SERIE 3 10W

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Bidó 208 l

RP DIESEL SERIE 3 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP DIESEL SERIE 3 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP DIESEL SERIE 3 MT 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP DIESEL SUPER TURBO SHPD 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP DIESEL TURBO THPD 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP DIESEL TURBO THPD 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 15W40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l

RP DIESEL TURBO UHPD 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP DIESEL TURBO UHPD MIDSAPS URBAN 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP DIESEL TURBO UHPD URBAN 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP DIESEL TURBO VHPD 5W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP DIESEL TURBO VHPD MID SAPS 5W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP DIESEL TURBO VHPD MID SAPS URBAN 5W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l

RP HD 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 5 l

RP HD 40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP HD 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP MIXFLEET 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP MIXFLEET 20W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP SERIE 3 DD 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP SERIE 3 ESPECIAL FC 40-N

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP TURBOGRADO 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP TURBOGRADO 20W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l

RP TURBOGRADO EXTRA 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Contenidor 1000 l