Productes

Automoció || Motors de vehicles lleugers

RP CARRERA 10W60

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP CARRERA 5W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP ELITE 50501 TDI 5W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP ELITE COMMON RAIL 5W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE COMPETICION 5W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP ELITE COSMOS 0W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 5 l

RP ELITE COSMOS F FUEL ECONO. 5W30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION 5W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP ELITE EVOLUTION ECO F 5W20

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 5 l

RP ELITE EVOLUTION F. ECONOMY 5W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l

RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION POWER 1 5W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Llauna 1 l

RP ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP ELITE EVOLUTION POWER 4 5W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l

RP ELITE EVOLUTION VCC 0W20

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Bidó 208 l
Llauna 5 kg

RP ELITE INJECTION 10W40

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l

RP ELITE INYECCION 15W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l

RP ELITE L.LIFE 50700/50400 5W30

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE MULTIVÁLVULAS 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP ELITE NEO 10W30

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Bidó 208 l
Llauna 4 l

RP ELITE NEO 15W50

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Llauna 1 l

RP ELITE NEO 20W50

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE NEO 5W20

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 4 l

RP ELITE SUPER 20W50

FITXA TÈCNICA
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP ELITE TDI 15W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP ELITE TURBO LIFE 50601 0W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l

RP GASOLINA MULTI G 20W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP HGX 40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Llauna 4 l
Bidó 208 l

RP HGX 50

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l

RP HIGH MILEAGE 25W60

FITXA TÈCNICA
Llauna 1 l
Llauna 4 l

RP MULTI G 20W50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 4 l
Bidó 20 l
Llauna 1 l

RP PREMIUM 30

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP PREMIUM 40

FITXA TÈCNICA
Llauna 4 l
Bidó 208 l

RP PREMIUM 50

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l

RP PREMIUM GTI/TDI 10W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 208 l
Llauna 1 l
Llauna 5 l
Contenidor 1000 l
Llauna 4 l

RP PREMIUM GTI/TDI 15W40

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l
Bidó 208 l

RP PREMIUM TECH 5W30

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l

RP PREMIUM TECH 5W30 RC4

FITXA TÈCNICA
Llauna 5 l

RP PREMIUM TECH 5W40

FITXA TÈCNICA
Bidó 20 l
Contenidor 1000 l
Llauna 5 l
Bidó 208 l
Llauna 1 l