Productes

REPSOL >> Indústria


117 productes

RP ANTIX F
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP ARIES 100
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP ARIES 125
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP ARIES 15
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP ARIES 150
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ARIES 22
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP ARIES 220
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ARIES 32
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP ARIES 46
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ARIES 68
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP ARIES 7
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP ARIES TURBO GAS 32
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP ARIES TURBO GAS 46
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ARIES TURBO GAS CC 32
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP ARIES TURBO GAS CC 46
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ASTRA 100
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP ASTRA 150
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP ASTRA 46
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP BIO ELECTRA
Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP BIO MULTIUSO EXTRA 68
Bidó 208 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA

RP BIO TELEX 46
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP BIO TELEX 68
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP CIRCULACION 220
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP CIRCULACION 460
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP CIRCULACION EP 100
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP COMANDER EHC 46
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP ELECTRA 3
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ELECTRA 3X
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP FG CHAIN 320
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP FG HYDRAULIC 46
Bidó 20 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP FG HYDRAULIC 68
Bidó 20 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP FG SLIDE WAY 220
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP FG SLIDE WAY 68
Bidó 20 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP HELEN 140
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP HELEN 240
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP HIDRAULICO 32 SC
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP HIDRAULICO 46 SC
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP HIDRAULICO 68 SC
Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP HIDRAULICO C3 EP 46
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP HIDROLEO 100
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP HIDROLEO 32
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP HIDROLEO 46
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP HIDROLEO 68
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP HYDROFLUX EP 100
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP HYDROFLUX EP 150
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP HYDROFLUX EP 32
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP HYDROFLUX EP 46
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA
RP HYDROFLUX EP 68
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA

RP IBERCUT 30 A
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP IBERCUT EDM 2
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP IBERTEM 15
Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ICE OIL 32
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA

RP ICE OIL 46
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP ICE OIL 68
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA

RP ICE OIL S 32
Bidó 208 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA
RP ICE OIL S 68
Bidó 208 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 32
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP LIBRA HIDRAULICO HLP 46
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP LIBRA HIDRAULICO HLP 68
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP MERAK VDL 100
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP MERAK VDL 32
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP MERAK VDL 46
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP MERAK VDL 68
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP MULTIGRADO TERMICO
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP MULTIGRADO TERMICO SINTETICO
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP MULTIUSO EXTRA 30
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP MULTIUSO EXTRA 40
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA
RP P 70
Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP SINTETICO THOR 100
Bidó 20 l
FITXA TÈCNICA
RP SINTETICO THOR 68
Bidó 20 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO 100
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO 1000
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO 150
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO 220
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO 320
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO 320 FND
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO 460
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO 68
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO 680
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO PAG 1000
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO PAG 220
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO PAG 320
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO PAG 460
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO PAG 680
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO SINTETICO 100
Bidó 20 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO SINTETICO 150
Bidó 20 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO SINTETICO 220
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP SUPER TAURO SINTETICO 320
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP SUPER TAURO SINTETICO 460
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX E 10
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX E 100
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX E 15
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX E 22
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX E 32
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX E 46
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX E 5
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX E 68
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX HFC 46
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX HVLP 15
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX HVLP 22
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX HVLP 32
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX HVLP 46
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX HVLP 68
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA
RP TELEX VULCANO 68
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP TELEX W
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP TENSION CENTAURO
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP TURBO ARIES 32
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l | Llauna 5 l
FITXA TÈCNICA
RP TURBO ARIES 46
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP TURBO ARIES 68
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP TURBO ARIES EP
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP V 46
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP V 68
Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP ZEUS GUIA 150
Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA
RP ZEUS GUIA 220
Bidó 20 l | Bidó 208 l | Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA

RP ZEUS GUIA 32
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA
RP ZEUS GUIA 68
Bidó 20 l | Bidó 208 l
FITXA TÈCNICA

RP ZEUS GUIA V 68
Contenidor 1000 l
FITXA TÈCNICA